Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w GryfiniePowiatowy Urząd Pracy w Gryfinie na prośbę Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie informuje wszystkie zainteresowane osoby o możliwości uczestnictwa w nizej wymienionych projektach: Akademia Dobrego Fachu Dokszłacanie poprzez gotowanie Instruktor praktycznej nauki zawodu perspektywą dla kadr ...

Stowarzyszenie   Synergi a  oraz  Stowarzyszenie   Educare informuje, że rozpoczęto projekt :" Kwalifikacje kluczem do sukcesu " Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020   Grupa docelowa:   osoby  w wieku 18+...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej osób młodych w branży logistyczno-transportowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowano do osób, które: Są bezrobotne lub bierne zawodowo nie uczestniczą w kształceniu...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Otwarci na zmiany (woj. zachodniopomorskie) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15 do 29 roku życiao iskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia i niekształcących się. Szczególowe...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urzad Pracy w Gryfinie, w imieniu Zachodniopomorskeij Agencjo Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, informuje  o możliwości uzyskania dofinansowania na usługi...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, na prośbę  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach informuje: W  dniu 26 kwietnia 2017 r....

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu – Aktywizacja osób pozostających bez pracy wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na...

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu – Aktywizacja osób pozostających bez pracy wieku powyżej 29 roku życia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Programy aktywizacyjne i projekty

Wyświetlanie 1 - 4 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę