Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Otwarci na zmiany (woj. zachodniopomorskie) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15 do 29 roku życiao iskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia i niekształcących się. Szczególowe...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Pracownik Ochrony Fizycznej (Szczecin, pow. Gryfino, Police, Stargard, Goleniów) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15 do 29 roku życiao iskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia...

R egionalny P rogram O peracyjny W ojewództwa Z achodniopomorskiego 20 14- 20 20   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu – Aktywizacja osób pozostających bez pracy wieku powyżej 29 roku...

R egionalny P rogram O peracyjny W ojewództwa Z achodniopomorskiego 20 14- 20 20   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu – Aktywizacja osób pozostających bez pracy wieku powyżej 29 roku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

R egionalny P rogram O peracyjny W ojewództwa Z achodniopomorskiego 20 14- 20 20   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu – Aktywizacja osób pozostających bez pracy wieku powyżej 29 roku...

R egionalny P rogram O peracyjny W ojewództwa Z achodniopomorskiego 20 14- 20 20   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o realizacji projektu – Aktywizacja osób pozostających bez pracy wieku powyżej 29 roku...

     P rogram O peracyjny W iedza E dukacja R ozwój 20 14- 20 20   Współczesna gospodarka wymusza ciągle dokształcenie i dostosowanie się pracowników do zmieniających się wymagań rynku pracy. Dotyczy to zarówno ludzi młodych, którzy dopiero...

     P rogram O peracyjny W iedza E dukacja R ozwój 20 14- 20 20   Współczesna gospodarka wymusza ciągle dokształcenie i dostosowanie się pracowników do zmieniających się wymagań rynku pracy. Dotyczy to zarówno ludzi młodych, którzy dopiero...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Programy aktywizacyjne i projekty

Wyświetlanie 1 - 4 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę