Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


Nagłówek

Aktualności

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

  W imeiniu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie informujemy o możliwości śledzenia bieżących informacji oraz naborów zwiazanych organizowanych przez WKU w...

Ogłoszenie o wyniku postępowania_ABC Przedsiębiorczości dla 42 osób_FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości" dla 42 osób...

Informacja z otwarcia ofert_ABC Przedsiębiorczości_FP_2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu prowadzonym  na zasadach obowiązujących przy zamowieniach poniżej kwoty 30 000 EURO o udzielenie zamówienia na...

Lista rankingowa i naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia w ramach RPO WZ 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza Listę rankingowę I naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia w ramach...

I Edycja konkursu wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powżej 30 roku życia_RPO WZ_2019

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza I Edycję konkursu na:  ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA   w projekcie „ Aktywizacja...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SZKOENIE ABC BIZNESU DLA 42 OSÓB_FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie   ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY 30.000 EURO na ...

Nabór Wnioskówo o organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych_FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza NABÓR WNIOSKÓW ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy -gminy, organizacje pozarządowe statutowo...

I EDYCJA KONKURSU NA JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza I EDYCJĘ KONKURSU NA JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY  30 ROKU...

BON SZKOLENIOWY 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia w ramach projektu: Aktywizacja osób młodych ...

I Edycja konkursu WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA_RPO WZ_2019

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza I Edycję konkursu wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku...

Wyświetlanie 1 - 10 z 349 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę