Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, serdecznie zaprasza w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego FUnduszy Europejskich w Pyrzycach na spotkanie informacyjne pn. ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje, iż w województwie zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO) w ramach działania 6.4,...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w imieniu firmy KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Kołobrzegu informuje o realizacji projektu:   Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 ...

W imieniu GOS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  Powiatowy Urząd Pracyw  Gryfinie zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie: Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych O PROJEKCIE Głównym celem projektu jest: aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę