Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  W imieniu firmy FORCONCEPT Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o możliwości skorzystania z programu PARP Nowy Start projekt Akademia Pozytywnej Zmiany. DLA KOGO?  Dla przedsiębiorców z całej Polski  z sektora mikro, małych i średnich firm, którzy: Ponieśli w przeszłości niepowodzenie...

     O programie Program „ Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie " oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w imieniu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiebiorczości oraz UniPRomotion zaprasza do udziału w projekcie Fabryka aktywnych zawodowo   ------------------------------------------------------------- Wiecej o projkcie dowiedzą się Państwo od Realizatora projeku: Lider...

W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę