Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  W imieniu firmy FORCONCEPT Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o możliwości skorzystania z programu PARP Nowy Start projekt Akademia Pozytywnej Zmiany. DLA KOGO?  Dla przedsiębiorców z całej Polski  z sektora mikro, małych i średnich firm, którzy: Ponieśli w przeszłości niepowodzenie...

     O programie Program „ Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie " oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób...

STAŻE realizowane w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społeczego : - w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfińskim (IV) - projekt...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, serdecznie zaprasza w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego FUnduszy Europejskich w Pyrzycach na spotkanie informacyjne pn. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę