Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


Nagłówek

Aktualności

KONKURS WNIOSKÓW KOBIET POWYZEJ 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSĆI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza KONKURS WNIOSKÓW KOBIET POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ w projekcie „...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie  ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO w ramach środków Rezerwy Ministra Pracy Krajowy...

ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW MĘŻCZYZN DO 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW MĘŻCZYZN DO 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ w projekcie „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfińskim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z...

ZAMKNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW KOBIET POWYZEJ 30 ROKU ZYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o ZAMKNIĘCIU KONKURS WNIOSKÓW KOBIET POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ w ramach projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na...

KONKURS WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA _POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza II EDYCJĘ KONKURSU NA ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA w projekcie „ Aktywizacja osób młodych...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SZKOELENIE SPAWACZ MAG_FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie PONOWNIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST 8 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU...

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA - SZKOLENIE SPAWACZ MAG_FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   na szkolenia w zakresie spawania: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 oraz spawanie blach spoinami pachwinowymi w metodzie MAG 136 i na uprawnienia TÜV dla 14 osób...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SZKOELENIE SPAWACZ MAG_FP

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST 8 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   na...

WYNIKI KONKURSU NA ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA _POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza wyniki konkursu na organizację staży  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w projekcie  „ Aktywizacja osób młodych...

WYNIKI KONKURSU NA ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PO 30 ROKU ŻYCIA _RPO WZ

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza wyniki konkursu na organizację staży dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia   w projekcie „ A ktywizacja...

Wyświetlanie 311 - 320 z 349 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę