Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie informuje, iż w województwie zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO) w ramach działania 6.4,...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w imieniu firmy KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Kołobrzegu informuje o realizacji projektu:   Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.06.05.00-32-K120/17 ...

W imieniu GOS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  Powiatowy Urząd Pracyw  Gryfinie zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie: Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych O PROJEKCIE Głównym celem projektu jest: aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60...

Powiatowy Urząd Pracy, w imieniu Zespołu DUŻA RZECZ , informuje o realizowanej innowacji społecznej " Związek pełnosprawny" – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością" , finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę